Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 29. apríl 2019 /pondelok/
Miesto: Veľká telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19     Bratislava;
Časový harmonogram: od 7.30 - prezentácia  , 7.40- otvorenie súťaže 
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení finále
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova@stuba.sk;
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860;
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Podmienka účasti: študenti všetkých foriem štúdia  na FEI a FIIT STU;
Ceny: víťaz získa pohár, medaily a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA     

Súťažné kategórie:  Dvojhra muži, ženy

Systém súťaže: 1. Podľa predchádzajúcich výsledkov zostavený pavúk zo 16 finalistov, hrá sa na tri vyhraté sety

Predpis: Hrá sa podľa národných pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

PaedDr. Jana Lamošová,PhD 

VÝSLEDKY 2018Stolnotenisova liga december 2018 vysledky.pdf

 fotky z posledných ročníkov nájdete nižšie v galérii

Fotogaléria

Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019 Stolný tenis O POHÁR TIŠ FEI STU 2019