STREETBALL zamestnancov o Pohár DEKANA FEI STU

PROPOZÍCIE , Výsledky 2016

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:
Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 15. december 2016
Miesto: Veľká telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava;
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, od 9.30 hod.
Otvorenie súťaže: 15.12.201610,00 hod vo veľkej telocvični FEI STU;
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení súťaže;
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova@stuba.sk;
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860;
Prihlášky: zaslaťdo 14. 12. 2016 na jana.lamosova@stuba.sk, telefonicky na č. 02/602 91 750, alebo osobne na TIŠ FEI STU  kancelária č.d. 111, súťažiace družstvá (najmenej traja a najviac štyria  hráči )
Administrátori: Jana Lamošová,
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Podmienka účasti: zamestnanci a doktorandi  
Ceny: víťaz získa pohár a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel streetballu;
Kategórie: mix;
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev, hrajú dve družstvá na jeden kôš
Hrací čas: Zápas sa končí dosiahnutím 16 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 15 min. hrubý čas. V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom. Ak je v družstve žena, hodnota jej premeneného koša je 2 resp. 3 body.

Časový rozpis:
15.12.2016
od 9:30 do 9:45 h. prezentácia súťažiacich
od 10,00 zápasy podľa  rozlosovania

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

VÝSLEDKY 2016

Vo štvrtok 15.12. prebiehal  vo veľkej telocvični  prvý ročník streetballového turnaja zamestnancov o Pohár dekana FEI STU. Aj napriek tomu, že zranenia, choroby a pracovné povinnosti zamedzili niektorým účasť na podujatí, odohrali sa napínavé a bojovné zápasy. Prihlásené boli dve družstvá, ktoré sa dohodli, že odohrajú proti sebe tri zápasy. Družstvo s názvom KOSATKY v zložení Martin Donoval, Jana Lamošová a Vladimír Pajkoš mali viacej šťastia a všetky zápasy vyhrali tesným rozdielom. Za ŽRALOKOV  umiestnených na  druhom  mieste bojovali Pavel Lackovič, Roman Záluský a Erik Vavrinský. Riaditeľ TIŠ FEI STU Mgr. Pavel Lackovič, PhD. odovzdal  víťazom Pohár dekana , diplomy a všetci sa nakoniec   stretli  pri  chutnej torte.

Tešíme sa na Vás pri podujatiach organizovanými  TIŠ FEI STU v spolupráci s VŠK  FEI  STU a všetkým želáme krásne a pokojné Vianočné sviatky a všetko najlepšie v Novom roku.