DRAČIE LODE 2024

Lipno Dragon Boat Race 2024

Usporiadateľ: TIŠ FEI STU v spolupráci s OUTDOOR CLUB HANACE z.s.

Ide o akciu AMATÉROV, PRETO NIE JE POTREBNé MAŤ NEJAKÉ SKÚSENOSTI. POSTAĆÍ CHUŤ SÚŤAŽIŤ A DOBRÁ NÁLADA. Nebáť sa vody. Záchranné vesty poskytne organizátor. Chceme postaviť tím, kde by boli aj ľudia z FEI STU (študenti a zamestnaci a ich známi), preto budeme radi, ak sa prihlásite. 

Termín:           17.-19.5.2024

 

Miesto:           Lipno nad Vltavou, Přehrada Lipno, Pro Yachting , https://hanace.info/akce/lipno-dragon-boat-race-2024/ 

Kategórie:        FUN Mix – 12 až 20 pádlujúcich v lodi. Štartujú spoločne posádky zložené z mužov a žien  (v posádke minimálne 4 pádlujúce ženy)

Časový rozpis: 9,00 hod. – porada kapitánov v mieste pretekov

                        10,00 – 12,00 hod. – rozjazdy DL – každá posádka 3x

                        12,00 – 15,00 hod.

                        15,00 – 16,30 hod. -  semifinále a finále DL

                        16,30 – vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie

Postupový kľúč:  podľa počtu prihlásených posádok - súčet časov v 3 rozjazdách nasadí posádky do 2 semifinálových jázd po 3 lodea súčtom 2 semifinálových jázd nasadí posádky do finálových jázd po 3 lode.

Výsledky:  budú zverejňované ihneď po dojazde lodí na oznamovacej tabuli. Lode, pádla, vesty a kormidelníka zabezpečuje usporiadateľ.

Prihlášky za FEI/FIIT: posielajte emailom  na: vladimir.pajkos@stuba.sk    do 10.04.2024, do 12.4.2024 sa definitívne rozhodne, či sa akcie zúčastnime alebo nie, keďže rezervacia ubytovanie bude odvtedy záväzná. 
Podmienkou na účasť v lodi je mať dve ruky, dve nohy a chuť súťaziť. Nakoľko min. počet na zostavenie posádky je 12 ľudí, z toho min. 4 musia byť ženy, oslovte prosím aj vašich príbuzných či kamarátov. Jedna sa o preteky amatérov, preto neznalosť pádlovania nie je prekážkou. :-)

https://www.dragonboat.cz/zavod/511-17-lipno-dragon-boat-race-2024/ 

https://hanace.info/akce/lipno-dragon-boat-race-2024/ 

Štartovné:       cca 18  €/osoba (cena sa odvíja od celkového počtu posádky)

Ubytovanie: rezervovaný penzión Jája v obci Lipno nad Vltavou po 2 alebo 4 na izbe s wc a sprchou v obci Lipno nad Vltavou. Cena za osobu na dve noci cca 45 €/os/2 noci. 

Doprava: BA - Lipno - BA , fakultný mikrobus (max 9 osôb), platia sa len pohonbé hmoty, dialničná známka a prípadne poplatky za parkovanie. Rozráta sa to na osobu. Alebo vlastná doprava. 

V lodi akademikov sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi zamestnanci akademickej obce aj iní známi.

Štartovať môžu len pádlujúci, ktorí nie sú organizovaní vo výkonnostných súťažiach DL.

Súťažiaci nad 50 rokov môžu štartovať bez obmedzenia.