Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko

Máme za sebou ďalší, v poradí už siedmy ročník ŠH FEI STU, ktorý sa konal v termíne 13. - 15. 9. 2018. Kupodivu aj tentoraz sa nám podarilo udržať tradíciu neopakovania  sa a utajovania programu ŠH až do poslednej chvíle. A tak to boli opäť iné hry ako doteraz. Tieto ŠH sme preniesli až za hranice Slovenska. A to nie len za prvé, ale museli sme ich prekonať niekoľko, Slovensko – Rakúske, Rakúsko – Slovinské a Slovinsko – Chorvátske hranice. Áno premiestnili sme sa až k Jadranskému moru! Táto myšlienka na ďalší tip netradičných ŠH sa objavila na našom stole už skôr. Prišiel s ňou už dávnejšie Pavel Lackovič, ktorý danú oblasť v Chorvátsku veľakrát navštívil a mal pocit, že by to mohlo byť fajn. Nápad výborný, no neskôr keď sme to prechádzali detailnejšie, tak sme od neho upustili. Tieto ŠH nie sú finančne dotované a stáli by pomerne veľa,  plus možno by nebolo na ne ani dostatok časového priestoru. Pred letom 2018 sme sa však pri výbere programu vrátili aj k tejto  myšlienke s tým, že predsa stojí za to o tom ešte popremýšľať... až sme im nakoniec dali zelenú. Môžeme povedať, že sme ekonomicky využili niektoré prestoje, resp. vzdialenosti. Tmu resp. noc sme využili na presuny a svetlo, či deň sme využili na program. Autobus sa stal zároveň aj naším „hotelom“, hoci nie príliš pohodlným, ako to pri takýchto dlhších presunoch zvykne byť, ale vyhli sme sa platbe za ubytovanie. Celkovo sme ŠH aj s presunmi zvládli za menej ako 35 hodín a to sme minimálne 14 hodín strávili pri mori. Touto cestou sa chceme poďakovať aj pracovníčkam dekanátu Martine Hlinkovej a Eve Dvoreckej, s ktorými sme zosnovali ako nenápadne premeniť tuzemskú pracovnú cestu na zahraničnú, aby to naši súťažiaci netušili, že vycestujú za hranice Slovenska, a aby to bolo papierovo ošetrené. Všetkým účastníkom sme samozrejme zabezpečili poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Zraz bol o 22:00 na TIŠ FEI STU. Autobus čakal na parkovisku pred RTVS a o 23:00 sme vyrazili. Súťažiť sme začali už v autobuse. Pre našich súťažiacich sme si pripravili rozrastrované obrázkové hádanky. Každý obrázok pozostával zo 4-roch úrovní ostrosti. Cieľom bolo uhádnuť motív na obrázku. Dvakrát bola indícia „Čo je to?“, dvakrát „Kde je to?“ a dvakrát „Kto je to?“. Ďalej autobusom kolovali netradičné predmety, ktoré bolo potrebné správne pomenovať a určiť, na čo sa používajú. Plus koloval aj hlavolam, ktorý mali jednotlivé tímy správne zložiť. Po prebdenej noci sme asi o 6:40 dorazili na miesto do kempu Veli Jože v Chorvátsku. 

Zložili sme sa a šli na raňajky. O 9:00 sme už súťažili v streetbale, v streľbe na basketbalové koše a v „čo najdlhšom“ odbíjaní cez volejbalovú sieť. Všetko bolo časovo skoordinované, aby neboli prestoje. Kto bol navyše v družstve, ktoré hralo streetbal, tak súťažil v streľbe na kôš. Tímy, ktoré nehrali streetbal sa presunuli na beach volejbalové ihrisko atď. Po týchto športových aktivitách sme prešli k zátoke, kde sme už mali nachystané padleboardy a oznámili súťažiacim ich ďalšiu úlohu – v čo najkratšom čase preplávať minimálne v 4- člennom zložení zátoku (cca 200 m) a po súši sa vrátiť späť na štart aj s padleboardom. Meral sa čas posledného člena tímu.

O 13:00 sme mali vynikajúci obed a hodinku sme si dali na vytrávenie a oddych pri vode. Potom nasledovala disciplína, kde úlohou bolo vyloviť predmety = písmená vo vymedzenom priestore v mori. Potom z daných písmen bolo potrebné vytvoriť (napísať na papier) čo najviac podstatných mien a slovies. Limit bol 5 minút na vylovenie a 5 minút na slovotvorbu. Ak to už mali všetci zabsolvované, tak sme sa presunuli k nášmu základnému táboru, dali si sprchu, krátky oddych a následne sme sa odobrali na minigolfové ihriská, kde sa opäť súťažilo až do 18:00. O 18:30 bola večera. Ďalej sme už nesúťažili, dopriali si oddych pri mori, ktorý padol všetkým veľmi vhod, keďže deficit spánku a fyzická únava sa len tak nedá oklamať. O 20:30 sme mali vyhodnotenie ŠH. Po krátkej rekapitulácii sme vyhlásili víťazný tím z ÚE pod taktovkou Mikuláša Bitteru. Tím z Ústavu elektrotechniky si obhájil vlaňajšie víťazovo. O 21:00 sme nastupovali do autobusu a vyrazili späť do Bratislavy. 

Aj keď názov týchto hier sa nesie v znamení športu, tak charakter hier je teambuildingový a cieľom je podporiť aj myšlienku kalokagathie a ‎prispieť svojimi vzácnymi vedomosťami a zručnosťami k tradične úspešnému priebehu akcie. Preto používame bodovaciu škálu, ktorá umožňuje zisk pomerne veľkého počtu bodov aj za vedomostné a logické úlohy, aby to nebolo len o rýchlosti, sile a vytrvalosti. Avšak chceme taktiež vysoko vyzdvihnúť a pochváliť tohtoročný „dekanátny“ tím zložený zo zamestnancov dekanátu a ÚEF pod taktovkou Martina Donovala, ktorý vynikal svojim športovým nasadením a v niektorých disciplínach tromfol ostaných s veľkým náskokom. Klobúk dole chlapci! Pokiaľ by sme udeľovali cenu za absolútne športové víťazstvo, tak by určite prináležala vám.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným a veľká vďaka všetkým z TIŠ, ktorí pomáhali pri organizácii tohtoročných hier (J. Lamošová, M. Jeleň, M. Májek, L. Jurkovič,  P. Lackovič a V. Pajkoš). A samozrejme veľká vďaka ešte prislúcha aj iným zainteresovaným ako pánom šoférom, ktorý nás bezpečne a na čas previezli tam aj späť, ďalej zamestnancom kempu Veli Jože v Chorvátsku, ktorí nám zabezpečili stravu a ponúkli športoviská a našim už vyššie spomenutým osôbkam z dekanátu, ktoré nič neprezradili. Veríme, že aj tieto hry sa svojou atmosférou radia k tým úspešným akciám, ktoré kolektív TIŠ pripravil svojim kolegom, zamestnancom FEI STU. Výsledky všetkých hier nájdete v tabuľke nižšie a fotky si môžete prezrieť dolu v galérii. Víťazom, tímu UE ešte raz srdečne blahoželáme.

Za kolektív TIŠ FEI STU

Vladimír Pajkoš

Zoznam zúčastnených (bez titulov):

ÚE - Mikuláš Bittera, Martin Mierka, Gabriel Války, Michal Dzuriš, Martin Kucharovič.
ÚIM - Zuzana Šeďová, Juraj Mažári, Dominik Sopiak, Martin Drozda, Stanislav Marček.
ÚEF + dekanát - Martin Donoval, Peter Miklovič, Peter Telek, Ján Šubjak, Martin Daříček, Martin Kováč .
ÚEF – Jaroslav Kováč, Erik Vavrinský, Filip Chymo, Juraj Nevřela, Erik Tisovský. 
ÚJFI -  Eva Maníková, Dávid Kubanda, Martin Petriska, Matúš Saro, Dávid Bednár, Patrik Novák.
ÚAMK - Matej Rábek, Romana Čapková, Jakub Matišák, Martin Minár. 
ÚMIKT - Zuzana Brunclíková, Radoslav Vargic, Samuel Sedlák, Matej Hinca, Tomáš Tomčo.

ŠPORTOVÉ HRY FEI STU INFO PLAGAT.pdf

          Úlohy a disciplíny , hodnotenie
 Tím  Obrázky  Predmety  Hlavolam
(bonus)
 Steetbal  Koše  Odbíjanie
(bonus)
 Plávanie cez
zátoku
 Písmená  Minigolf  Spolu
 ÚE  220  25  20  60  100  10  80  265  120  900
 UEF  230  30  0  80  90  10  50  135  70  695
 ÚEF +
dekanát
 240  60  0  100  80  50  100  135  110  875
 ÚJFI  220  10 20  90  40  50  90  235  140  895
 ÚIM  230  40  0  70  60  40  60  130  110  740
 ÚMIKT  210  60  20  50  50  30  70  215  70  775
 ÚAMT  210   30   20  40  70  20  50  225  80  745
Fotogaléria

Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko Športové hry FEI STU 2018 - Chorvátsko