Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020

Podujatie sa neuskutoční z dôvodu bezpečnostných opatrení tykajúcich sa pandémie Covid-19.

PROPOZÍCIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, 
Termín: 22. apr. 2020 (streda)
Miesto: Mala telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava; 
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 10:45 hod.
Otvorenie súťaže: 22.4.2020 o 10:45 hod v malej telocvični FEI STU; 
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení sútaže; 
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk 
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860; 
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú e-maillom ( vladimir.pajkos@stuba.sk ) alebo počas prezentácie od 10:45 
Podmienka účasti: študenti FEI a FIIT STU; 
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa;

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu;
Kategórie: dvojhra (len jedna spoločná kategória, do ktorej budú spadať muži, ženy, v prípade, že sa turnaja zúčastnia viac ako dve ženy bude kategória mužská a ženská).
Systém súťaže: hrať sa bude v dvoch skupinách. Víťazi skupín hrajú finále, druhí v skupine hrajú o tretie miesto. Hrá sa na dva víťazné sety do 15 bodov s dvojbodovým rozdielom (max.do 20 bodov). 

III. ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA 

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci sútaži.

Pravidlá bedmintonu

VÝSLEDKY 2019,Výsledky MS FEI STU 2019 v BED.pdf , foto nižšie v galérii

VÝSLEDKY 2018Výsledky MS FEI STU 2018 v BED.pdf  

VÝSLEDKY 2017Výsledky MS FEI STU 2017 v BED.pdf

VÝSLEDKY 2016 Výsledky MS FEI STU 2016 v BED.pdf

 VÝSLEDKY 2015

Ročník 2015 nebol až tak početným ako ročník 2014, ale aj tak sa bojovalo. Každý z prihlásených hráčov odohral minimálne 3 zápasy a niektorí až 4 zápasov. Bojovalo sa jeden a pol hodiny v malej telocvični na všetkých troch kurtoch. Systém súťaže pozostával z dvoch skupín, z ktorých postúpili prví dvaja a bojovali o 1-3. miesto. Hralo sa na dva víťazné sety.

Skupina A Skupina B
 Boris Puterka

21:10
21:19

 Kristína Krajčovičová  Boris Nerušil 21:19
21:06
 Matej Molnár
 Boris Puterka 21:06
21:10
 Andrej Jakúbek  Boris Nerušil 18:21
19:21
 Daniel Nechala
  Boris Puterka 21:03
21:11
Adam Balog   Boris Nerušil 12:21
19:21
 Michal Kvačkaj
 Andrej Jakúbek 05:21
06:21
 Adam Balog  Matej Molnár 18:21
08:21
 Daniel Nechala
 Andrej Jakúbek 23:21
21:17
 Kristína Krajčovičová  Matej Molnár 07:21
13:21
 Michal Kvačkaj
 Adam Balog 21:04
21:05
 Kristína Krajčovičová  Michal Kvačkaj

21:17
18:21
 21:18

 Daniel Nechala


Počet bodov v skupine:

Akupina A:                                                Skupina B:

Puterka - 6 bodov                                   Kvačkaj - 6 bodov
Balog - 4 body                                         Nechala - 5 bodov 
Jakúbek - 2 body                                       Nerušil - 2 body
Krajčovičová - 0 bodov                                Molnár - 0 bodov

Víťazi skupín bojovali o 1.miesto a druhí zo skupín o 3. miesto.

O I. miesto                                                                                                     O III. miesto

PUTERKA           21   21                                                                                     BALOG       15    19
KVAČKAJ          10   19                                                                                     NECHALA    21     21

BLAHOŽELÁME!!! 

 

 

 

VÝSLEDKY 2014
S radosťou môžeme povedať, že tento ročník MS bol poriadnym bojiskom. Každý z prihlásených hráčov odohral minimálne 4 zápasy a niektorí až 6 zápasov, čo je už skutočne dosť aj na trénovaného športovca. Bojovalo sa 3 a pol hodiny v malej telocvični na všetkých troch kurtoch. Systém súťaže pozostával z dvoch skupín , z ktorých postúpili prví dvaja a bojovali o 1-3. miesto. Hralo sa na dva víťazné sety (skrátený variant do 15 bodov pre víťaza s dvojbodovým rozdielom). 

Skupina A Skupina B
 Peter Sluka

10:15
11:15

 Dominik Sopiak  Boris Puterka

15:11
15:17
15:8 

 Michal Plevko
 Marek Varchola

 15:10
15:10

 Ivan Ďuriš  Ján Hesko

 11:15
9:15

 Boris Puterka
 Peter Sluka

 13:15
16:18

 Ivan Ďuriš  Milan Jakubec

 9:15
5:15

 Michal Plevko
 Marek Varchola

 15:11
15:9

 Dominik Sopiak  Patrik Šnegoň

 6:15
9:15

 Boris Puterka
 Peter Sluka

 5:15
7:15

 Marek Varchola  Ján Hesko

 15:5
15:7

 Milan Jakubec
 Dominik Sopiak

 16:14
11:15
10:15

 Ivan Ďuriš  Patrik Šnegoň

 10:15
12:15

 Michal Plevko
 Lukáš Potisk

 6:15
5:15

 Marek Varchola  Patrik Šnegoň

 10:15
10:15

 Ján Hesko
 Lukáš Potisk

 12:15
14:16

 Ivan Ďuriš  Boris Puterka

 15:8
15:10

 Milan Jakubec
 Lukáš Potisk

 15:10
15:12

 Peter Sluka  Michal Plevko

 15:10
15:6

 Ján Hesko
 Lukáš Potisk

 16:18
15:17

 Dominik Sopiak  Patrik Šnegoň

 15:7
15:12

 Milan Jakubec


Počet bodov v skupine:

Akupina A:                                                Skupina B:

Marek Varchola - 8 bodov                        Boris Puterka - 8 bodov
Ivan Ďuris - 6 bodov                                Michal Plevko - 7 bodov 
Dominik Sopiak - 5 bodov                          Ján Hesko - 4 body
Lukáš Potisk - 2 body                               Patrik Šnegoň - 2 body
Peter Sluka - 0 bodov                                Milan Jakubec - 0 bodov

SEMIFINÁLE

Boris Puterka

10:15
4:15 

Ivan Ďuriš
Marek Varchola  15:6
15:10 
Michal Plevko

O 3.miesto 

Boris Puterka

15:11
15:13

Michal Plevko


FINÁLE

Marek Varchola

15:7
15:16

Ivan Ďuriš       

 Víťazovi srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným dakujeme za účasť a tešíme sa nasledujúci ročník MS.

fotky vždy z posledných MS FEI/FIIT STU

Fotogaléria

Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020 Majstrovstvá FEI STU v bedmintone 2020