Vianočný turnaj v Bedmintone

PROPOZÍCIE (Vianočný turnaj v bedmintone, štvorhra)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, 
Termín: 13. dec. 2023 (streda)
Miesto: Mala telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava; 
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 10:30 hod.
Otvorenie súťaže: 13.12.2023 o 10:30 hod v malej telocvični FEI STU; 
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení sútaže; 
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk 
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860; 
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú e-maillom ( vladimir.pajkos@stuba.sk ) alebo počas prezentácie od 10:30 
Podmienka účasti: študenti FEI a FIIT STU; 
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa;

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu;
Kategórie: štvorhra (len jedna spoločná kategória, do ktorej budú spadať muži, ženy, resp mix.).
Systém súťaže: hrať sa bude v dvoch skupinách. Víťazi skupín hrajú finále, druhí v skupine hrajú o tretie miesto. Hrá sa na dva víťazné sety do 15 bodov s dvojbodovým rozdielom (max.do 20 bodov). 

III. ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA 

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci sútaži.

Pravidlá bedmintonu