Funkčný tréning

Nová pohybová aktivita – Funkčný tréning

Funkčný tréning predstavuje cviky, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života. Sú to pohyby v prvom rade prirodzené - ide o univerzálne pohybové modely, naše telo ich pozná. Sú pre život esenciálne, preto ako pohyby, tak aj funkčné cviky sú bezpečné. Izolované pohyby v živote nevyužívame, preto funkčný tréning pozná len komplexné pohyby, ktoré sú súborom  pohybov pri ktorých sa zapája viac svalových partii naraz pričom jednotlivé svalové partie pracujú vo vzájomnej súvislosti. Či chcete podávať vrcholové športové výkony,  alebo zdvihnúť svoje dieťa, ťažký nákup či zraneného kamaráta bez strachu o vlastné kĺby, funkčný tréning Vás na tieto výzvy v živote pripraví.

Naše telo ich pozná

Funkčné pohyby sú pre nás prirodzené - predstavujú kľúčové, univerzálne pohybové modely z každodenného života. Squat (drep) je jednoducho postavenie sa z pozície v sede, deadlift (mŕtvy ťah) je obyčajné zdvihnutie objektu zo zeme. Push press, push jerk (rôzne nadhody), kde pohyb končí s činkou nad hlavou – koľkokrát potrebujete zdvihnúť niečo ťažké nad hlavu - kufor, krmivo pre psa... Alebo hrazda, gymnastické kruhy – zabudnete si kľúče, padne vám prádlo z okna na nejakú vyvýšeninu - ak ste na to pripravený, vyleziete tam - pull-up (zhyb),muscle-up (výmyk)... Všetko toto sa stáva a je dobré byť na  to prípravený a to tak, že tieto pohyby budete vedieť robiť bezpečne. Preto potrebujeme funkčné cviky, ktoré sú logicky - bezpečné. Prečo dávame do jednej vety dvíhanie dieťaťa , zraneného kamaráta, či športové výkony? S istotou môžeme povedať, že sa často jedná o rovnaké aktivity či rovnaký pohyb, rozdiel je jedine v hmotnosti resp. v predmete s ktorým daný pohyb vykonávate. Či už dvíhate  činku, kettlebell, alebo krmivo pre psa či iný ťažší predmet, dôležité je, dvíhať ho správnou technikou, aby ste eliminovali prípadné zranenia. Presne pre naše presvedčenie, že v základe potreba olympijskeho vzpierača, vojaka a vašej babičky sa líši len hmotnosťou, nie spôsobom vykonania daného pohybu, je dobré naučiť sa dané pohybové aktivity vykonávať technicky správne. Samozrejme nedáte svojej babičke zdvihnúť mŕtvym ťahom 3-násobok vlastnej váhy, ale správny mŕtvy ťah vedieť potrebuje a je jedno či so 4 kg kettlebellom, medicinbalom, alebo v konečnom dôsledku s tým krmivom pre psa či vnúčaťom v parku. Objekt je irelevantný, tu nie je cieľom čo najväčšia váha, ide o to aby daný pohyb vykonala technicky správne, a nemusela sa báť o svoje kríže. A opäť ideme od vojakov k babičkám presne preto, že v takto široko poňatom horizonte sa nájdeme všetci. Celý život zdvíhame veci, dávame ich nad hlavu, hádžeme ich, premiestňujeme. Tak prečo necvičiť tak, aby sme sa to konečne raz naučili robiť bezpečne?

Príďte na hodinu funkčného tréningu precvičiť si celé telo a my Vás naučíme vykonávať všetky tieto veci tak, aby ste si už neublížili. Tešíme sa na Vás!

ZDROJ http://www.kettlebell.sk/sk/