51. ročník Hviezdicového pochodu

Vysokoškolský športový klub, TIŠ FEI STU Bratislava, turistický oddiel 

Správa o akcii 

H v i e z d i c o v ý   p o c h o d

 

51. ročník Hviezdicového pochodu sa uskutočnil dňa 24. marca 2024 v M. Karpatoch s miestom zrazu už tradične na Malom Slavíne. Po jubilejnom a úspešnom 50. ročníku Hviezdicového pochodu, ktorý sa konal 2. apríla 2023, sme sa rozhodli zvoliť individuálny výber trás s cieľom na Malom Slavíne. V kalendári diaľkových pochodov sme nechali našu tradičnú trasu so štartom zo železničnej stanice Pezinok, pokračovaním cez Pezinskú Babu, Biely kríž na M. Slavín a s ukončením v Rači. (37 km, prevýšenie 750 m).

Počet diaľkarov bol tento rok nižší, v počte 7 stálych diaľkarov.

Okrem účastníkov diaľkového pochodu sa tejto akcie zúčastnilo mnoho turistických priateľov, ale aj iných, informovaných návštevníkov M. Karpát. Najviac turistov prišlo od Železnej Studienky. Túto trasu viedol, ako aj po minulé roky Martin Florovič. Z Rače kráčali turisti pod vedením Laca Harmathu.

Príjemné jarné počasie v M. Karpatoch zaliatych slnkom a radosť zo stretnutia priateľov a známych sa prejavila v počte viac ako 50 účastníkov, ktorí sa zišli v odporúčanom čase od 12,00 hod. do 14,00 hod. na Malom Slavíne.

Účasťou ako po iné roky nás potešili vzácni priatelia Sveťo Krno, Miky Huba, Paľo Krchnák, Janko Hribik, Karol Kováč, Maťo Tomaška. Príjemne bolo znovu sa stretnúť už s 92. ročným Vladom Svrčkom, známym diaľkarom, ktorý to zvládol z Rače aj spolu so svojou vnučkou. Tento rok si to skrátil z Rače, ale patrí mu úcta a obdiv. Prajeme mu aj do ďalších matuzalemských rokov veľa síl a pevné zdravie.

Pobyt na Malom Slavíne už bol pod novým prístreškom a upraveným okolím.

Vedúcim akcie bol Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD. Až na prvý ročník, organizoval všetky ostatné zrazy. 

Kontrolu a potvrdenie o absolvovaní diaľkového pochodu na M. Slavíne zabezpečil vedúci akcie. 

Jarný 52. ročník Hviezdicového pochodu chystáme v tejto už pozmenenej forme. Stále zostáva miesto zrazu Malý Slavín ale jednotlivé trasy smerujúce do hviezdice na M. Slavín môžu byť rôzne podľa vlastnej voľby účastníkov. Nevylučujeme ani diaľkový pochod z Pezinka cez Pezinskú Babu ale nebudeme robiť kontroly ani štart. Všetci účastníci dostanú potvrdenie na Malom Slavíne a to vo vymedzenom čase od 12,00 hod do 15,00 hod.

 

Termín ďalšieho 52. ročníka sme naplánovali na nedeľu pred veľkonočnými sviatkami, 13. apríla 2025. (nedeľa) so zrazom na M. Slavíne.

  

 

Bratislava, 26.3.2024                                     Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD.

                                                                                   predseda TO VŠK FEI STU

                                                                                   a vedúci akcie