Komunikácia emailom

Prosíme Vás, aby ste nám nepisali z AIS-u (is.stuba.sk). Použite e-mail zo stuba.sk alebo súkromný e-mail. Komunikácia medzi nami a vami sa tak výrazne urýchli. Ďakujeme za pochopenie.