Rozvrh hodín LS 2021/22

K nahliadnutiu je rozvrh hodín na Technologickom inštitúte športu, ktorý bude platný počas letného semestra 2021/22. 
(v rozvrhu môže nastať update) 


ROZVRH NA LS 2021/22