Plávanie zdarma pre študentov FEI a FIIT STU stredy 10:00

Milí študenti, do konca júna 2022 vám TIŠ ponúka možnosť zdarma plávať a to v stredy od 10:00 do 11:00. Na plaváreň sa musíte dostaviť najneskôr o 10:20. Tešíme sa na vás.