Podujatia


03.Január 2020

Milí priaznivci zjazdového lyžovania a snowbordingu. Po predchádzajúcich 7 ročníkoch lyžovania vo Francúzskych Alpách Vám opäť predkladáme ponuku na lyžovanie na nasledujúcu sezónu, január 2020.

01.September 2019

Board Academy v spolupráci s učiteľmi FTVŠ UK ponúka pre študentov VŠ kurz windsurfingu v Chorvátsku. Po dohode s príslušnou katedrou TV môžu byť za tento kurz udelené aj kredity. Ide o obsahovo rovnaký kurz ako PVP Windsurfing na FTVŠ UK pod vedením odborných asistentov z tejto fakulty.